BOSAMMEN ER UNDER VEDLIKETHOLDVi er snart oppe å går igjen.